[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px” border=”0px 0px 0px 0px” class=”main-page-white”]

[gap]

[row style=”small”]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”دسته بندی بخاری صنعتی” tag_name=”h4″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”برچسب ها”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”هیتر ایستاده” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/heater-standing/” target=”_blank”]

[button text=”خرید بخاری گازی” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/buy-gas-cooker-workshop/” target=”_blank”]

[button text=”خرید بخاری کارگاهی” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/buy-heater-workshop/” target=”_blank”]

[button text=”قیمت هیتر نفتی فن دار” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/oil-fan-heater-price/” target=”_blank”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”بخاری نفتی” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/oil-heater/” target=”_blank”]

[button text=”خرید فن هیتر” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/buy-heater-fan/” target=”_blank”]

[button text=”قیمت بخاری گازی” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/the-price-of-gas-stove/page/3/” target=”_blank”]

[button text=”قیمت فن هیتر” color=”success” style=”outline” size=”xsmall” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/tag/fan-heater-price/” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

[row_inner style=”small” width=”full-width”]

[col_inner span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”انواع بخاری صنعتی” tag_name=”h2″ size=”123″]

[row_inner_1 style=”small” width=”full-width”]

[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”30166″ image_size=”original” link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/gas-industrial-workshop/” target=”_blank”]

[button text=”بخاری صنعتی-گازی-کارگاهی” style=”outline” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/gas-industrial-workshop/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”30171″ image_size=”original” link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/workshop-gas-stove/” target=”_blank”]

[button text=”بخاری گازی کارگاهی” style=”outline” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/workshop-gas-stove/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”30164″ image_size=”original” link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/industrial-electric-heater/” target=”_blank”]

[button text=”بخاری صنعتی-الکتریکی” style=”outline” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/industrial-electric-heater/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”30165″ image_size=”original” link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/industrial-heater-jet-fan/” target=”_blank”]

[button text=”بخاری صنعتی-جت-فن” style=”outline” radius=”99″ link=”https://nestlan.com/type-of-industrial-heater/industrial-heater-jet-fan/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”small” width=”full-width”]

[col_inner span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”انواع بخاری صنعتی بر اساس برند” tag_name=”h2″ size=”123″]

[row_inner_1 col_style=”dashed” v_align=”middle”]

[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[logo img=”1571″ hover=”glow” height=”100px” link=”https://nestlan.com/industrial-heater/?pwb-brand-filter=energy” target=”_blank”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[logo img=”14392″ hover=”overlay-add” height=”100px” link=”https://nestlan.com/industrial-heater/?pwb-brand-filter=niroo-tahvie-alborz” target=”_blank”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[logo img=”14384″ hover=”glow” height=”100px” link=”https://nestlan.com/industrial-heater/?pwb-brand-filter=garmsal” target=”_blank”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[gap]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

مقدمه

برای شناخت بهتر انواع بخاری صنعتی یا همان هیتر صنعتی در ابتدا باید تعریفی از هیترهای صنعتی ارائه شود. هیترهای صنعتی، ابزاری هستند هستند که برای تبدیل انرژی یک منبع سوختی به انرژی گرمایی استفاده می شوند. این انرژی ممکن است برای بالا بردن دمای کل یک محیط صنعتی یا بخشی از فرایند خط تولید یا هر قطعه دیگری مورد استفاده قرا گیرد. هیتر در این فرایند ممکن است از روشهای انتقال حرارت متفاوتی استفاده کند، همین امر موجب می شود که هیتر صنعتی یا بخاری صنعتی با شکل و شمایل مختلفی تولید شود. بنابراین در ابتدا مروری کوتاه بر روشهای انتقال حرارت خواهیم داشت:

[show_more more=”نمایش بیشتر” less=”نمایش خلاصه”]

روشهای انتقال حرارت

در مجموع سه روش اساسی برای انتقال حرارت در علم ترمودینامیک وجود دارد: رسانش، همرفتی و تابشی. یک بخاری صنعتی با ترکیبی از این سه روش یا فقط یکی از آنها حرارت را انتقال می دهد.

 • رسانش

انتقال انرژی گرمایی در یک جسم جامد را رسانش گویند. در واقع وقتی قسمتی از یک جسم جامد گرم می شود، مولکولهای آن با شروع به ارتعاش، انرژی خود را به ملکولهای کناری منتقل می کنند و بعد از طی فرایندی گرما منتقل می شود.

 • همرفتی

در این روش به وجود یک سیال نیاز است و به دو نوع اجباری و آزاد تقسیم می شود. در روش اول، جریان داخل سیال از طریق فن یا پمپ ایجاد می شود. در حالت دوم جریان در داخل سیال از نقطه ای با دمای بیشتر به مرور به نقطه ای با دمای کمتر می رود و به این ترتیب انتقال حرارت انجام می شود.

 • تابش

مکانیزم تابش، به کمک امواج الکترومغناطیسی روشی غیر مستقیم برای انتقال حرارت را ایجاد می کند. از آن جایی که امواج جرم ناچیزی دارند، در این روش نیازی به تماس فیزیکی وجود ندارد و امواج حتی از خلاً نیز عبور می کند. بیشتر بخاری های صنعتی که از این روش استفاده می کنند گرما را در طیف مادون قرمز منتقل می کنند.

هر یک از این سه روش انتقال گرما، مزایا و معایب خود را دارد و با توجه به هر یک، بخاری صنعتی جدیدی طراحی می شود که در زیر به تقسیم بندی انواع آن خواهیم پرداخت:

 تقسیم بندی انواع بخاری صنعتی

بخاری صنعتی یا همان هیتر صنعتی در اشکال، اندازه ها و طرح های مختلفی در بازار یافت می شود. این هیترها با توجه به کاربرد و نوع سوخت مصرفی تنوع زیادی پیدا می کنند که در ادامه از جهات مختلفی به دسته بندی آنها خواهیم پرداخت.

انواع بخاری صنعتی از نظر کاربرد

اگر بخواهیم هیترهای صنعتی را از نظر کاربرد دسته بندی کنیم می توان آنها را به هیترهای گردشی (سیرکوله)، هیترهای دریچه ای (داکت)، هیترهای غوطه ور در مایع (ایمرژن)، هیترهای محیط (اسپیس) و هیترهای اتاق (روم) تقسیم کرد. توضیحات هر یک به قسم زیر است:

 • هیترهای گردشی (سیرکوله)

  در بسیاری از کارگاه ها و صنایع نیاز به مبرمی به گرم کردن مایعات یا جریان های سیال دیگر وجود دارد. در اینگونه موارد از هیترهای گردشی استفاده می شود تا جریان مایع وقتی در حال چرخش یا حرکت است، از درون هیتر عبور کند و در حین عبور، گرم شود.

 • هیترهای دریچه ای (داکت)

  هیترهای دریچه ای هم نوع دیگری از هیترها هستند که برای صنایعی که نیاز به گرم کردن جریان های گازی در حال حرکت دارند، استفاده می شود. برای استفاده از این هیترها، آنها را در وسط جریان گازی یا مسیر عبور هوا وصل می کنند تا بدین ترتیب انرژی گرمایی آنها به جریان گاز یا هوای مورد نظر منتقل شود.

 • هیترهای غوطه ور در مایع (ایمرژن)

  این نوع هیترها وقتی نیاز به غوطه ور شدن هیتر در مایع خاصی است، استفاده می شوند.

 • هیترهای محیط (اسپیس) و اتاق (روم)

  هیترهای محیط هم برای گرمایش مکان های محدود مانند سالن های ورزشی،سالن های صنعتی، اماکن عمومی، گلخانه ها، استخر ها، ویلا، مساجد، مدارس و غیره طراحی شده اند. آنها گازها و آلاینده های خطرناک را منتشر نمی کنند و ویژگی مهم آنها قابل حمل بودن آنها است. هیمین نوع از هیتر ها است که با فرا رسیدن فصل سرما استفاده گسترده ای از آنها را در مکان های عمومی به وفور مشاهده می نماییم.

انواع بخاری صنعتی از نظر نوع ماده گرم شونده

هیترهای صنعتی از این حیث در دو دسته قرار می گیرند : آبی و گازی. در ادامه به هر کدام جداگانه خواهیم پرداخت:

1- هیترهای گازی

این هیترها برای گرم کردن هوا به کار می روند. مثلاً هیترهای محیطی که در بخش قبلی اشاره شد و در محیطهایی مثل مساجد به کار می روند، از این دسته هستند.

2-هیترهای آبی

سوخت اصلی این هیترها گازوییل، نفت و یا جریان الکتریسیته است که موارد استفاده آن، گرم کردن آب برای مصارف مسکونی و تجاری است.

انواع بخاری صنعتی از نظر نوع منبع سوختی

این تقسیم بندی شامل هیترهای صنعتی الکتریکی، هیترهای صنعتی گازی و پروپانی، هیترهای صنعتی نفتی و نفت سفید (کروسین) می باشد.

1-بخاری صنعتی الکتریکی

تولید انرژی گرمایی در این نوع از هیترهای الکتریکی، از طریق عبور جریان الکتریکی انجام می شود. 2-بخاری صنعتی گازی-پروپان

یکی از انواع هیترهای صنعتی هستند که با سوزاندن گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، پروپان و سایر گازها عمل تولید حرارت را انجام می دهد

3-بخاری صنعتی نفتی و نفت سفید(کروسین)

هیترهای صنعتی نفتی، سوخت های مایع را می سوزانند و حرارت تولید می کنند.

نتیجه گیری

بنابراین در مجموع باید گفت که جهت انتخاب بهترین نوع هیتر صنعتی، باید به کاربری و هدفی که از خرید آن دارید، توجه داشته باشید. در محیط های اشتعال زا، به طور معمول از هیترهای گازی یا برقی استفاده می شود و کمتر از بخاری نفتی یا گازوئیلی استفاده می شود. در محیطهایی مانند مساجد و سالنهای بزرگ نیز برای اینکه بخاری به راحتی حمل و جابجا شود، از هیترهای گازی استفاده می شود. در برخی محیطها هم که نیاز به گرم شدن هوا نیست و فقط گرم ماندن اجسام داخل محیط مورد نظر است، از هیترهای تابشی استفاده می شود. در محیطهای بزرگ و صنعتی که خطر اشتعال وجود ندارد و یا در مکان های غیر شهری که دسترسی به گاز وجود ندارد، معمولاً از بخاری های صنعتی نفتی یا گازوئیلی استفاده می شود.

[/show_more]