کارخانه انرژی در سال 1350 با هدف تولید محصولات گرمایشی و سرمایشی شروع به فعالیت نمود . دامنه تولیدات این شرکت تا سال 1368، شامل : کولر آبی ، بخاری کارگاهی ، آبگرمکن و هیتر نفتی می باشد و از سال 1368  در پی انجام اقدامات بنیادینی همچون : تولید یونیت هیترگازی 640 برگرفته از تکنولوژی MODINE آمریکا گام برداشت.

نمایش 1–16 از 35 نتیجه

کارخانه انرژی در سال 1350 با هدف تولید محصولات گرمایشی و سرمایشی شروع به فعالیت نمود . دامنه تولیدات این شرکت تا سال 1368، شامل : کولر آبی ، بخاری کارگاهی ، آبگرمکن و هیتر نفتی می باشد و از سال 1368  در پی انجام اقدامات بنیادینی همچون : تولید یونیت هیترگازی 640 برگرفته از تکنولوژی MODINE آمریکا گام برداشت.